Prestij Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Size Neler Sunabiliriz?

Prestij Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tazminat Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında faaliyet göstermekteyiz.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul hukuku; her ne kadar başlı başına bir hukuk dalı olmasa da özü itibariyle Medeni Hukukun alt dalı olan Eşya Hukukunun büyük kısmını oluşturmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku; işçi-işveren ilişkilerini, birbirlerine karşı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa, yönetmelik, tüzük vb. konu alan hukuk dalıdır.

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku veya tazminat davaları hayatın her alanında ve her zaman karşılaşılabilecek dava türleri arasında yer alır.

Aile Hukuku

Aile Hukuku, ailenin kurulma aşamalarından başlayarak, sürdürülmesine, sonlandırılması sonucu hukuki durumların belirlenmesi hususlarında faaliyet göstermektedir.

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin ölümünden veya gaipliğinden sonra mallarının nasıl ve ne şekilde paylaştırılacağı konusunu düzenlemektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Uzman ve tecrübeli kadromuzla İcra Hukuku alanında meydana gelen uyuşmazlıklarda süreç takibi ve analizini en iyi şekilde yaparak sonuca ulaşılmasını gaye edindik.

Ceza Hukuku

Gerekli mevzuata hakim, yargıtay kararları ve doktrini takip eden uzman ve dinamik kadromuzla müvekkillerimizin haklarını etkin ve güvenilir şekilde savunmayı gaye edindik.

İdare Hukuku

İdare, devlet yapılanmasının içerisinde belirli görevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan kurum ve bu kurumda istihdam edilen kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Tüketici Hukuku

4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” gereği tüketicilerin güvenlik, sağlık ve ekonomik açıdan çıkarlarını gözetmeyi gaye edindik.