Bursa kıdem tazminatı avukatı

Kıdem tazminatı, hem özel hem de kamu çalışanları tarafından fazlaca merak edilen bir konudur. Kıdem tazminatı birçok koşul ve duruma göre değişiklik gösteren ve iş hukuku alanında incelenen bir tazminat türüdür. Bu sebeple iş hukuku alanında uzman avukatlar da, kıdem tazminatı davalarında, kıdem tazminatı avukatı olarak adlandırılır. Kıdem tazminatına konu olan bu koşul ve durumlar kıdem tazminatı avukatları tarafından detaylıca bilinmektedir. Sizin de fikir sahibi olabilmeniz için birkaç önemli başlık altında sizlere kıdem tazminatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, İş Kanunu altında incelenen bir tabirdir. Bir iş yerinde, belirlenen asgari bir süre kadar çalışmış, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinde belirtilen hallerden biri ile sona erdirilen iş sözleşmesi neticesinde hak kazanılmış, işveren tarafından işçiye ödenmesi şart koşulmuş tazminat türüdür.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı miktarı işçinin çalışma süresi ve çalışma süresi boyunca aldığı ücrete bağlı olarak değişiklik gösterir. Temel olarak kıdem tazminatı hesaplamasını şu şekilde yapabilirsiniz;

 

Hesaplamaya esas olan çalışma gün sayısı x Son brüt maaş / 365

Yukarıda belirtmiş olduğumuz formül kıdem tazminatı hesaplamasının en temel şekli olduğundan size net bir rakam vermesi mümkün değildir. Çünkü alınan ücretler içerisinde maaş dışında, izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, yol ve yemek ücreti gibi alacaklar da dahil edilebilir. Ayrıca ödenen miktar içerisinden gelir ve damga vergisi gibi kesintiler de olacaktır.

Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Alınabilir?

Kıdem tazminatına hak kazanmak için 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinde belirtilen durumlara göre işten çıkartılmanın gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca kıdem tazminatına hak kazanmak için aynı iş yerinde bir yıldan fazla süre ile çalışma zorunluluğu vardır. Aşağıdaki durumların gerçekleşmesi durumunda işveren, işçiye kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür;

 • İşverenin haklı bir gerekçesi olmadan, herhangi bir gerekçe göstermeden iş sözleşmesine son vermesi,
 • Kadınların evlenmesi halinde, evlilik tarihinden bir yılı aşmayacak bir süre içinde istifa etmesi durumunda,
 • Erkeklerin askere gitmesi halinde, askerlik sülüs belgesini ibraz etmesi şartı ile istifa etmesi durumunda,
 • Çalışır durumda iken emekliliğe hak kazanıp emekli olması halinde, SGK’dan emekliliği onaylayan belgenin ibrazı şartı ile,
 • Çalışanın her ne şekilde olursa olsun vefatı sonrası, yakınlarının mahkeme onaylı yazı ibraz etmesi durumunda, çalışanın yakınları kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kıdem tazminatı alabilmek için sadece işverenin işten çıkarması zorunluluğu yoktur. Bazı durumlarda işçi kendi isteği ile işten ayrılması durumunda da kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşçinin istifası ile kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı durumlar sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyete uymayan haller ve işveren kaynaklı zorlayıcı sebepler olarak üçe ayrılır.

Kıdem Tazminatı Almaya Hak Tanıyan Sağlık Sebepleri

İşçinin yaptığı işten dolayı sağlığının bozulma ihtimali veya herhangi bir sebepten dolayı sağlığının bozulması durumunda istifası sonrası kıdem tazminatı almaya hakkı vardır. Fakat bu durumu ispatlar nitelikteki belge ibrazı zorunludur.

Kıdem Tazminatı Almaya Hak Tanıyan Ahlak ve İyi Niyete Uymayan Durumlar

İşverenin işçiye yalan söylemesi veya yalan vaatlerde bulunması, işverenin işçiye sözlü veya fiziki tacizde bulunması, işverenin işçi alacaklarını zamanında ödememesi gibi durumlarda, işçi istifa etse dahi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Fakat bu iddiaların ispatlanması gerekliliği vardır.

Kıdem Tazminatı Almaya Hak Tanıyan İşveren Kaynaklı Sebepler

İşçinin, işverenden kaynaklı bir sebepten dolayı, bir haftadan uzun bir süre işe gelememesi durumunda, işverenin bu sebeple işçinin ücretinden kesinti yapması veya bu süre içerisinde hak etmesi muhtemel olan ücretini ödememesi durumunda işçi istifa eder ise kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İşverenin Kıdem Tazminatı Ödemeden İşten Çıkarma Hakkı

İşverenin kıdem tazminatı olmaksızın işçiyi işten çıkarma hakkı mevcuttur. Bu durum, İş Kanunu’nun 25. maddesinde incelenmiştir. Eğer işçi İş Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen durumlara uygunsa işveren kıdem tazminatı ödemeden işten çıkarma hakkına sahip olur. Bu durumlar, sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyete uymayan haller, işçiden kaynaklı zorlayıcı sebepler olarak üç farklı başlık altında toplanır.

Sağlık Sebepleri;

 • İşçinin mesai saatleri dışında, iş yerindeki çalışma temposunu etkileyecek şekilde sağlıksız bir yaşam sürmesine bağlı olarak (alkol, uyuşturucu kullanımı) üst üste 3 gün, farklı günlerde toplamda 5 gün olmak üzere rapor alması durumunda,
 • İşçinin diğer çalışanlar için tehlike oluşturabilecek bulaşıcı bir hastalık taşıması durumunda işveren tazminat ödemeden iş akdini sonlandırma hakkında sahiptir.

Ahlak ve İyi Niyete Uymayan Haller;

 • İşçinin işverene mesleği hakkında yalan söylemesi,
 • İş yerindeki diğer çalışanlara fiziki rahatsızlık veriyor olması,
 • İş yerindeki başka bir işçiye tacizde bulunması,
 • İşverenin itibarını zedeleyici veya küçük düşürücü davranışlarda bulunması,
 • İşverene veya ailesine hakaretlerde bulunması,
 • İşçinin, aynı ay içerisinde, üst üste 2 gün veya farklı günlerde 3 gün, haber vermeksizin işe gelmemesi,
 • İşçi, iş yerinde yapmakla yükümlü olduğu vazifeleri yapmayı reddediyorsa,
 • İşçinin kullanmakta olduğu iş yeri malzemesinin işçiden kaynaklı olarak kullanılamaz hale gelmesi ve 30 günlük ücreti karşılığında ödenemeyecek olması halinde,
 • İş güvenliğini tehlikeye atacak hal ve hareketler sergilemesi durumunda işveren kıdem tazminatı ödemeden işten çıkarma hakkına sahip olur.

İşçiden Kaynaklı Zorlayıcı Sebepler;

İşçi herhangi bir sebep (rapor, izin vs.) olmadığı halde, zorlayıcı bir sebepten dolayı bir haftadan uzun bir süre işe gelmemesi durumunda, kıdem tazminatı hakkını kaybeder.

Bursa’da Kıdem Tazminatı Avukatı

Özel sektör veya kamu çalışanlarının kıdem tazminatı alması, yıllar boyunca hak ettiklerinin karşılığını alması açısından son derece önemlidir. Fakat bazı durumlarda işveren kıdem tazminatı ödemekten kaçınır ya da elinde olmayan sebeplerden dolayı bu ödemeyi yapamaz duruma gelir. Bu gibi durumlarda işçilerin hakkı kanunlar çerçevesinde korunmuş ve düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı da iş hukuku alanı altında incelenmiş bir konu olduğu için iş hukuku alanında uzman avukatlar kıdem tazminatı ile ilgili yeterli bilgiye sahip kişilerdir.

İşveren ile işçi arasında kıdem tazminatı ile ilgili bir anlaşmazlık yaşanması durumunda iş hukuku alanında uzman bir kıdem tazminatı avukatının konuya dahil olması işçinin haklarının korunması açısından son derece önemlidir. Uzman bir kıdem tazminatı avukatı, işverene açılması muhtemel bir kıdem tazminatı davasının gidişatını rahatlıkla değiştirebilir ve davanın hız kazanmasını sağlayabilir. Yıllar boyunca çalışmanın karşılığı olarak alınan kıdem tazminatının meblağ açısından büyüklüğü düşünülürse, uzman bir kıdem tazminatı avukatı ile çalışmanın gerekliliği bir kez daha öne çıkıyor.

Ekonomisi ile Türkiye’nin önde gelen sanayi illerinden birisi haline gelen Bursa’da faaliyet göstermekte olduğumuz için benzeri konular ile yakından ilgili ve tecrübeliyiz. Bursa’da kıdem tazminatı avukatı olarak faaliyet göstermiş olduğumuz yıllar içerisinde fazlaca kıdem tazminatı davasına dahil olduk. Sizin de benzeri bir durum ile karşılaşmanız halinde aşağıdaki iletişim formunu kullanarak Bursa kıdem tazminatı avukatımıza sorularınızı sorabilir ve aşağıdaki haritada görünen Bursa ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bursa Kıdem Tazminatı Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Kıdem tazminatı davaları hakkında detaylı bilgi almak için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.