İş Mahkemesi Nedir?

İş mahkemesi, iş hukuku alanındaki uyuşmazlıklarından doğan davalara bakmakla yükümlü olan mahkemedir. İş Mahkemeleri, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları çözmesinin yanı sıra, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ‘ nun dahil olduğu davalara da bakar. İş mahkemeleri 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile özel mahkeme niteliği kazanmıştır.

 

İş Mahkemesinin Görevleri

İş Mahkemesinin görevleri 7036 sayılı iş mahkemeleri kanunu ile şu şekilde belirlenmiştir. İş mahkemeleri;

  • İşçiler ve işverenler arasındaki, iş ilişkisinden doğan tüm hukuki anlaşmazlıklar,
  • İşçilerin ihbar, kıdem ve diğer tazminat alacaklarına ilişkin davalar,
  • İşçilerin maaş, fazla mesai, yıllık izin alacağı gibi alacaklarına ilişkin davalar,
  • İş kazalarından kaynaklanan tazminat alacaklarına ilişkin davalar,
  • İşe iade davaları ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
  • İş hukuku ile ilgili tüm tespit davalarına, (Örneğin; hizmet süresi tespit davası, emeklilik veya yaşlılık aylığının hak kazanım tespiti davası, iş kazası tespiti, maluliyet tespiti) bakmakla yükümlüdür.

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Bir hukuki anlaşmazlığa konu olan tarafların, dava açılmadan önce, kendi istekleri ve hür iradesi ile hukuki anlaşmazlığı tarafsız bir şekilde çözmesi amacıyla başvuruda bulundukları, konusunda uzman üçüncü bir kişiye başvurması yöntemine arabuluculuk denir. Bazı iş davalarının açılabilmesi için arabulucuya başvurma zorunluluğu vardır. Yani arabulucuya başvurmadan dava açılması mümkün değildir.

Bu durum sadece aşağıdaki dava türleri için geçerlidir;

  • İşe iade davaları,
  • Maaş, ücret alacağı, fazla mesai ve izin alacağı davaları,
  • Kıdem, ihbar ve mobbing tazminat davaları,
  • İş ilişkisinden doğan hakaret için tazminat davaları,

Yukarıda saydığımız davalar dışında kalan, iş hukukuna ilişkin tüm davalar arabulucuya başvurulmadan açılabilir. Örneğin; iş kazası ve diğer tespit davaları arabuluculuk başvurusu yapılmadan açılabilir.

Bursa İş Mahkemesi Avukatı

İş Mahkemelerinde Dava Süresi

İş mahkemesi davalarının süresi birçok değişkene bağlıdır. Bunlar; tarafların süre sınırlamalarına özen göstermesi, tanıkların durumu, avukatın iş takibi, görevli mahkemenin personeli gibi birçok etkendir. Bu aşamada dava takibini yapan iş mahkemesi avukatının rolü çok önemlidir. Prestij Hukuk Bürosu olarak Bursa’ da iş mahkemesi avukatı unvanı ile takip ettiğimiz birçok davayı bir yılı aşmayacak şekilde sonuçlandırmak için gereken gayreti gösteriyoruz.

Avukatın İş Mahkemesi Davalarındaki Rolü

İş mahkemesinde görülen davalar diğer davalar gibi görece kavramlar içerebilir. Bu kavramların çoğu dava sonucuna etki edebilecek türdedir. Örneğin bir hakaret veya mobbing davasında, işçiye yapılan davranışlar mahkeme tarafından tazminata gerekli bir davranış olarak görülmesi gerekmektedir. Bu durumda etkili bir sunum, dava sonucunu muhakkak etkileyecektir. İş mahkemesi davalarında delil ve belge toplanması, bu belge ve delillerin mahkemeye sunumu da dava sonucunu doğrudan etkiler. Alanında tecrübeli bir iş mahkemesi avukatı bu aşamada doğru adımları atarak dava sürecinin hızlanmasını ve beklenen sonucun alınmasını sağlayabilir. İş mahkemesi davalarında bir diğer önemli konu ise iş sözleşmesinin doğru ve eksiksiz olarak yorumlanabilmesidir. İş mahkemesi avukatı, iş hukuku alanında uzman bir avukat olduğu için bu tip sözleşmelere aşinadır. Bu sebeple iş sözleşmesinde işçi veya işverenin gözden kaçırdığı detayları görebilir ve dava dosyasına ekleme yapabilir. Bu eklemelerin davanın gidişatını değiştirecek türden olması muhtemeldir.

Bursa’da İş Mahkemesi Avukatı

Prestij Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak faaliyet göstermiş olduğumuz Bursa, gelişmiş sanayisi ile işçi ve işveren sayısı bakımından Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Durum böyle olunca iş mahkemelerine yolu düşen çok fazla işçi ve işveren olduğunu, faaliyette olduğumuz yıllar içerisinde gördük. Bu süreç içerisinde çok sayıda iş mahkemesi davasına dahil olduk ve Bursa’da iş mahkemesi avukatı sıfatı ile fazlaca tecrübe sahibi olduk. Bu tecrübeler ışığında, Bursa’da iş mahkemesi avukatı ile faaliyette olduğumuz yıllar içerisinde bu vazifeyi hakkı ile yerine getirdiğimizi düşünüyoruz ki bu tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak ve bu konuda size yardımcı olmak için Bursa iş mahkemesi avukatı’na sorularınızı bekliyoruz. Aşağıdaki formu kullanarak Bursa ofisimizde hizmet veren iş mahkemesi avukatına sorularınızı iletebilirsiniz. En kısa zamanda yanıt alacağınızdan şüpheniz olmasın.

 

Bursa İş Mahkemesi Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

İş mahkemesi davaları hakkında detaylı bilgi almak için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.