Aile Hukuku, ailenin kurulma aşamalarından başlayarak(nişanlanma – evlilik), sürdürülmesine, sonlandırılmasına ve aile birliğinin çözülmesi sonucu haklarının ve hukuki durumlarının belirlenmesi hususlarında faaliyet göstermektedir. Aile Hukuku yapısı gereği özel bir alan olduğundan aile hukuku davaları, bir ihtisas mahkemesi olan Aile Mahkemelerince görülmektedir. Aile mahkemesi kurulmamış olan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri, aile hukuku davalarına, aile mahkemesi sıfatıyla bakmakta ve karara bağlamaktadır.

Büromuzca aile hukukuna ilişkin tüm konularda hizmet verilmektedir. Nişanlanma ve nişanın bozulmasına ilişkin davalar, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, ayrılık davaları, babalık davaları, soy bağına ilişkin davalar, nafaka davaları, velayet davaları, yurt dışında yapılan boşanmanın tanıma ve tenfizine ilişkin davalar ve mal paylaşımı (mal rejiminin tasfiyesi) davaları bunlardan bazılarıdır. Büromuz tüm bu davaların açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında, uzman kadrosu ile en kaliteli ve en hızlı şekilde hizmet vermeyi amaçlamakta ve aile hukukunun niteliği gereği özel hayatın gizliliğine son derece önem vermektedir.