Ceza hukuku diğer hukuk alanlarına göre kendine özgü yargılama usulü ve sistem farklılıklarıyla dikkat çeker. Bu alan toplum tarafından hoş karşılanmayan, tereddütle yaklaşılan bir hukuk dalıdır. Nitekim bu hukuk dalında netice özgürlüğü bağlayıcı ceza olabildiğinden, en azından Ceza Muhakemesi Hukukundaki koruma tedbirleriyle bile insanlar belli şekilde rahatsızlık duymakta , anayasal hak ve özgürlükleri belli oranda sınırlanabilmektedir. Fakat her ne kadar bu alan insanlar tarafından insanlar tarafından hoş karşılanmasa bile herkesin her an bir suçtan dolayı yargılanması veya suçun mağduru olması mümkündür. Gelişen değişen dünya şartları ve toplumsal hayatın karmaşıklığı insanları sürekli bir araya getirmekte ve buna bağlı olarak uyuşmazlıkların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle insanların ister istemez bu hukuk dalının muhatabı olabilmektedir.

Ceza hukukunda diğer hukuk dallarına göre verilen ceza daha ağır olduğundan ve özgürlüğü bağlayıcı bir ceza olabileceğinden bu alanda soruşturma ve yargılama aşamaları büyük bir dikkatle takip edilmeli, süreç özenle ele alınmalıdır. Bu alanda uzman bir ceza avukatı ile süreç takip edilmelidir. Savunma makamı olarak burada üzerimize düşen kişilerin hak ve özgürlüklerini etkin biçimde korumak olumsuz ve beklenmedik neticelere mahal vermemektir. Arz ettiği önem itibariyle bu alanda uzman bir ceza avukatı ile çalışılmalı, mağduriyetlere mahal verilmemeli ya da en aza indirilmelidir.

Prestij Hukuk Bürosu olarak, bu alanda gerekli mevzuata hakim, yargıtay kararları ve doktrini takip eden uzman ve dinamik kadromuzla müvekkillerimizin haklarını etkin ve güvenilir şekilde savunmayı gaye edindik.