Gayrimenkul hukuku; her ne kadar başlı başına bir hukuk dalı olmasa da özü itibariyle Medeni Hukukun alt dalı olan Eşya Hukukunun büyük kısmını oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku davaları, meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların çözümünde detaylı ve teknik bilgi birikimi gerektiren bir hukuk dalıdır. Sosyal hayatta insanların sıklıkla karşısına çıkan miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, rehin, ortaklığın giderilmesi, tapu iptal ve tescil davaları, kamulaştırma davaları, önalım(şuf’a) hakkı, intifa hakkı vs. gibi kurumlardan ortaya çıkan uyuşmazlıklar hep bu hukuk dalının konusunu oluşturmaktadır. Bu alanda, ileride karşılaşılabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi adına bir gayrimenkul avukatı ile süreç yönetimi yapılmalı, davanın hazırlanması, devam ettirilmesi ve sonuçlandırılması titizlikle ele alınmalıdır. Aksi takdirde önü alınamaz sonuçlar doğurması ve düzeltilmesi mümkün olmayan zararlara neden olması muhtemeldir.

Tecrübelerimiz sonucu kanaatimiz gelmiştir ki, gayrimenkul davalarında teknik bilgi birikiminin yetersizliği sonucu gerekli bilgi, belge temini özenle yapılmadığı ve süreç dikkatle takip edilmediği takdirde, vatandaşların yargılama erkini en çok suçladığı, memnun olmadığını belirttiği, bitmek bilmeyen yargılamaların görüldüğü başlıca davalar bu hukuk dalındadır. Bu alanda uzman ve dinamik kadromuzla müvekkillerimizin haklarını en doğru ve dikkatli bir şekilde savunup istenilen neticeye en hızlı ve karlı bir şekilde ulaşılmasına yardımcı olmaktayız.