İcra Hukukunun başlıca konusu; toplumsal hayatta sıkça karşılaşılan alacaklının alacağını tahsil etme gayesiyle İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde İcra Dairelerine başvurması, buna ilişkin yasal takip yapılması ve uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemelerinde ve sair mahkemelerde hukuki sürecin takip edilmesinden oluşmaktadır. Bunun yanında 7101 Sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borca batık olması durumunda yeniden yapılandırılması adına konkordato davaları, Ticaret hukukundan kaynaklı bazı uyuşmazlıklarda bu hukuk dalının konusunu oluşturmaktadır. Prestij Hukuk Bürosu olarak uzman ve tecrübeli kadromuzla İcra Hukuku alanında meydana gelen uyuşmazlıklarda süreç takibi ve analizini en iyi şekilde yaparak sonuca en güvenilir şekilde ulaşılmasını gaye edindik.