İş hukuku; işçi-işveren ilişkilerini, birbirlerine karşı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa, yönetmelik, tüzük vb. konu alan hukuk dalıdır. İş hukuku, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Bireysel iş hukuku, bir işçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlerken, toplu iş hukuku; işçi veya işveren sendikaları, sendikal haklar, toplu iş sözleşmeleri gibi işçi ve işverenin haklarının kolektif olarak korunduğu hukuki ilişkiyi düzenlemektedir.

İş hukuku alanında uzmanlaşmış ve iş hukuku alanında birçok çalışmaya imza atmış avukatlara iş hukuku avukatı denmektedir. Büromuzda iş hukuku avukatlarımız, iş hukuku davalarını en doğru, hızlı ve güvenilir şekilde çözüme kavuşturulmayı ilke edinmişlerdir. Bu anlamda iş hukuku alanında hizmet verdiğimiz dava türlerinden bazıları; işçi alacakları (kıdem, ihbar, yıllık izin, yol, yemek, servis, UBGT ücretleri, fazla çalışma ücreti, vs.), işe iade davaları, iş kazasına ilişkin tazminat davaları, mesleki hastalık sebebiyle tazminat davaları, mobbing (işyerinde psikolojik baskı) davalarıdır.

Büromuz tarafından işe giriş ve çıkışın hukuki alt yapısı, iş sözleşmeleri, her bir somut duruma ilişkin tutanak veya savunma hazırlanması ve iş hukukuna ilişkin her türlü konuda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İlgili yazılar; Bursa’da İş Mahkemesi Avukatı, Bursa Kıdem Tazminatı Avukatı