Miras hukuku, bir kişinin ölümünden veya gaipliğinden sonra mallarının nasıl ve ne şekilde paylaştırılacağı konusunu düzenlemektedir. İnsanın sosyal bir varlık olması dolayısıyla bir çok iş ve işlemine bağlanan hukuki sonuçlar gibi ölümüyle de hukuki sonuçlar meydana gelmektedir. Kişinin ölümü ile malvarlığının tamamı bir kül halinde mirasçılarına geçmektedir. Mirasçılar söz konusu miras üzerinde elbirliği mülkiyetine sahiptirler. Kişinin ölmesiyle birlikte yasal mirasçıları olabileceği gibi atanmış mirasçıları da olabilmektedir. Miras hukukunun konusu söz konusu malvarlığının ne şekilde ve nasıl paylaştırılacağının yanında mirasçılık belgesinin alınması, vasiyetnamenin düzenlenmesi, ölüme bağlı tasarruflar, miras sözleşmeleri, mirasçılıktan çıkarma, mirastan kaynaklı muvazaalı satışlar vs. Konulardan oluşmaktadır. Prestij Hukuk Bürosu olarak uzman ve dinamik kadromuzla miras hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerimize mirasın paylaştırılmasında, miras davalarında temsil edilmesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.