Tazminat hukuku veya tazminat davaları hayatın her alanında ve her zaman karşılaşılabilecek dava türlerindendir. Öyle ki akla gelebilecek her tür fiili ve hukuki durumun tazminat davasına konu olması muhtemeldir. Fakat uygulamada en çok karşılaşılan tazminat davaları; iş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları, trafik kazalarından kaynaklanan davalar ve tıbbi hatalar nedeniyle açılan malpraktis davalarıdır. Yine eser sözleşmesi, fikir ve sanat eseri sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, haksız fiil, kamulaştırmasız el atma vs. gibi durumlardan kaynaklanan tazminat davaları da uygulamada sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu davalarda da sürecin başından sonuna kadar bir tazminat davası avukatıyla yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Tazminat davaları hukuk büromuzun uzmanlaştığı başlıca alanlar arasında yer almaktadır.